1. سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS یا Complex Regional Pain Syndrome)

    سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS یا Complex Regional Pain Syndrome)

    سندرم درد منطقه ای پیچیده (CRPS یا Complex Regional Pain Syndrome) CRPS یک بیماری دردناک است که معمولا در یک اندام و بدنبال آسیب اعصاب اتونوم بوجود می آید. نوع درد معمولا مختلط (mixed NP & NNP)، پایدار، بصورت سوزشی و عمقی، شدید و همراه با ادم اندام و تغییرات...

    ادامه مطلب....