1. پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy) پرولوتراپی (prolotherapy) از ۲ واژه “پرولو” (prolo) که مخفف پرولیفراسیون به معنی رشد، تکثیر سلولی و در ادامه افزایش خونرسانی بافت است و دیگری کلمه “تراپی” (therapy) که به معنی درمان می باشد. پرولوتراپی در اصل مداخله تزریقی موضعی سرپایی (غیر بستری) به شکلهای داخل مفصلی یا اطراف...

  ادامه مطلب....

 2. پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain) پیچ خوردگی مچ پا در اصل کشش یا پارگی رباط یا لیگامان های مچ پا می باشد و یک علت شایع مشکلات در ورزشکاران و کلیه افراد غیر ورزشکار به خصوص آقایان و جمعیت جوان به سبب فعالیت بیشترشان می باشد. ۸۵% آسیب ها...

  ادامه مطلب....

 3. بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

  بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

  بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture) بیماری دوپویترن، ضخیم شدن فاسیای کف دست (بافت زیرجلدی)، گره های کف دست و انگشتان، کلفتی و چسبندگی پوست، ضخیم شدگی نواری شکل (band) تاندون ها و در نهایت انقباض و جمع شدگی انگشت میباشد (شکل زیر، ۳ مرحله).در کف دست انسان، زیر پوست،...

  ادامه مطلب....