1. بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

    بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

    بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture) بیماری دوپویترن، ضخیم شدن فاسیای کف دست (بافت زیرجلدی)، گره های کف دست و انگشتان، کلفتی و چسبندگی پوست، ضخیم شدگی نواری شکل (band) تاندون ها و در نهایت انقباض و جمع شدگی انگشت میباشد (شکل زیر، ۳ مرحله).در کف دست انسان، زیر پوست،...

    ادامه مطلب....