1. پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain) پیچ خوردگی مچ پا در اصل کشش یا پارگی رباط یا لیگامان های مچ پا می باشد و یک علت شایع مشکلات در ورزشکاران و کلیه افراد غیر ورزشکار به خصوص آقایان و جمعیت جوان به سبب فعالیت بیشترشان می باشد. ۸۵% آسیب ها...

  ادامه مطلب....

 2. مفصل شارکو یا Charcot Joint

  مفصل شارکو یا Charcot Joint

  مفصل شارکو (آسیب مفصل در زمینه درگیری اعصاب محیطی) یا Charcot Joint “مفصل شارکو” یا “بیماری مفصلی شارکو”، بصورت تخریب پیشرونده مفاصل بعلت نوروپاتی (آسیب اعصاب محیطی) و شاید همراه با شکستگی های پاتولوژیک و دررفتگی مفاصل بخصوص در قسمت میانی پا (mid foot) که منجر به بدشکلی (دفورمیتی) شدید...

  ادامه مطلب....