1. آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy) آینه یک ابزار مهم و آینه درمانی یک روش بسیار مفید در حیطه توانبخشی برای کمک به افزایش عملکرد و حرکت و همچنین کاهش درد در اندام ها است.   موارد کاربردی رایج شامل سکته مغزی [بهبود عملکرد حرکتی، بهبود آگاهی حسی، کاهش درد و اسپاستیسیتی...

  ادامه مطلب....

 2. “توانبخشی” صحیح است یا “بازتوانی”؟

  “توانبخشی” صحیح است یا “بازتوانی”؟

  کلمه “توانبخشی” صحیح است یا “بازتوانی”؟ این مقاله، با هدف پاسخ دهی به سؤالات بسیاری، از جمله بیماران، همراهانشان و حتی همکاران شاغل در حیطه بهداشت و درمان نوشته شد. در واقع توانبخشی و بازتوانی، هر دو ترجمه فارسی کلمه انگلیسی “rehabilitation” می باشند. در ابتدا کلمه “بازتوانی” نیز استفاده...

  ادامه مطلب....