1. آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy) آینه یک ابزار مهم و آینه درمانی یک روش بسیار مفید در حیطه توانبخشی برای کمک به افزایش عملکرد و حرکت و همچنین کاهش درد در اندام ها است.   موارد کاربردی رایج شامل سکته مغزی [بهبود عملکرد حرکتی، بهبود آگاهی حسی، کاهش درد و اسپاستیسیتی...

  ادامه مطلب....

 2. توانبخشی در آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis Rehabilitation)

  توانبخشی در آرتریت روماتوئید (Rheumatoid Arthritis Rehabilitation)

  درمان های توانبخشی در آرتریت روماتوئید (Rehabilitative Treatments in RA) در ابتدا لازم به ذکر است که مشکلات بطور کلی از “دید توانبخشی” به ترتیب به سه دسته اختلالات (impairments)، کمبودهای کارکردی (functional deficits) و ناتوانی ها (disabilities) تقسیم می شوند. اختلالات (impairments) و درمان آنها شامل موارد زیر می...

  ادامه مطلب....