1. ورزش در بیماران سرطانی (۳) Exercise for the Cancer Patient

  ورزش در بیماران سرطانی (۳) Exercise for the Cancer Patient

  ورزش برای بیماران تحت پیوند مغز استخوان (BMT) برنامه ورزشی برای بیمارانی که تحت پیوند مغز استخوان قرار می گیرند از جهت کاهش عوارض بالینی، زمان بستری بیمارستانی، افسردگی و انزوای اجتماعی حائز اهمیت می باشد. در این بیماران تمرینات “دراز کشیده طاقباز” و “نشسته” به طور کلی قابل تحمل...

  ادامه مطلب....

 2. درد خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Pain)

  درد خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Pain)

  سندرم خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Syndrome) این بیماری به علت تماس و سایش دنده پایینی بر روی لبه فوقانی استخوان لگن خاصره (ایلیاک کرست) همان طرف و بدنبال آن آسیب و تحریک بافت نرم (ماهیچه و تاندون) آن ناحیه، اتفاق می افتد. مشخصه این بیماری درد مزمن یک طرفه تشخیص...

  ادامه مطلب....