1. آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

  آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow)

  آرنج گلف بازان (Golfer’s Elbow) آرنج گلف بازان (گلف البو) یا التهاب اپیکندیل داخلی (medial epicondylitis) یکی از علل شایع درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات فلکسور (خم کننده) مچ دست...

  ادامه مطلب....

 2. التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

  التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

  التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis) بورس به شکل یک ساک بسته بین استخوان و تاندون، لیگامان یا پوست می باشد و مانند مفصل معمولا حاوی مایع سینوویال است. وظیفه اصلی بورس، کاهش میزان سایش و تسهیل حرکت تاندون و لیگامان می باشد. شایعترین علت بورسیت...

  ادامه مطلب....

 3. بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

  بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

  بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis) بورسیت تروکانتر از علل شایع درد لگن است و به معنی التهاب بورس روی تروکانتر بزرگ بوده و می تواند موجب احساس درد در قسمت خارجی لگن شود. آناتومی بورس ها کیسه هایی با دیواره بسیار نازک هستند. در بدن انسان این کیسه...

  ادامه مطلب....

 4. درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia) درد ناحیه اطراف استخوان دنبالچه (کوکسیکس) در انتهای ستون فقرات می باشد. شایعترین علت آن ضربه مستقیم به استخوان دنبالچه یا بافت اطراف آن، به دنبال افتادن بشکل عمودی روی باسن یا زایمان طبیعی سخت می باشد. مشکل زمینه ای ممکن است شامل طیفی از...

  ادامه مطلب....

 5. پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه

  پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه

  پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه این بیماری در اثر التهاب فاشیای پلانتار یا همان لایه فیبروتیک کف پا ایجاد می شود که معمولا بدنبال آسیبهای مکرر و ظریف ناشی از استفاده زیاد و متناوب بروز می کند. هر چند که تحقیقات نشان داده ند که در ادامه بیماری، بیشتر...

  ادامه مطلب....

 6. بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

  بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture)

  بیماری یا کنترکچر دوپویترن (ِDupuytren Contracture) بیماری دوپویترن، ضخیم شدن فاسیای کف دست (بافت زیرجلدی)، گره های کف دست و انگشتان، کلفتی و چسبندگی پوست، ضخیم شدگی نواری شکل (band) تاندون ها و در نهایت انقباض و جمع شدگی انگشت میباشد (شکل زیر، ۳ مرحله).در کف دست انسان، زیر پوست،...

  ادامه مطلب....

 7. آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

  آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow)

  آرنج تنیس بازان (Tennis Elbow) آرنج تنیس بازان (تنیس البو) یا اپیکندیلیت لترال (lateral epicondylitis) یکی از شایعترین علل درد در اندام فوقانی است که معمولا در خانمها بیشتر از آقایان دیده می شود و به علت تخریب نسبی یا دژنراسیون محل اتصال عضلات اکستانسور مچ دست به اپیکندیل خارجی...

  ادامه مطلب....

 8. آرتروز زانو (Knee Osteoarthritis)

  آرتروز زانو (Knee Osteoarthritis)

   آرتروز زانو (Knee Osteoarthritis) این بیماری شایعترین علت ناتوانی در سنین بالای ۶۵ و در حال تبدیل شدن به اصلی ترین علت ناتوانی در میانسالی میباشد. این بیماری در کل در خانمها شایعتر ولی بروز آن در سنین کمتر از ۵۰ سال، در آقایان افزونتر است. شایعترین قسمت درگیر، ناحیه...

  ادامه مطلب....