1. ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises)

    ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises)

    ورزش درمانی در بیماری دکورون (De Quervain’s Tenosynovitis Exercises) ورزش درمانی در کنار دیگر درمانهای ذکر شده یک اصل باشد و علاوه بر نقش درمانی و توانبخشی، از نظر پیشگیری نیز فوق العاده با اهمیت خواهد بود. توجه۱: در صورت بروز درد در حین اجرای کلیه ورزش ها، از انجام...

    ادامه مطلب....