1. ورزش درمانی پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain Therapeutic Exercise)

    ورزش درمانی پیچ خوردگی مچ پا  (Ankle Sprain Therapeutic Exercise)

    ورزش درمانی پیچ خوردگی مچ پا  (Ankle Sprain Therapeutic Exercise) ورزش درمانی شاید مهمترین درمان پیچ خوردگی مچ پا باشد. در بیمارانی که پیچ خوردگی شدید دارند، بعد از جراحی، گچ گیری یا استفاده از آتل باید توانبخشی مچ پا و تمرینات تخصصی آن انجام شوند و در موارد خفیف...

    ادامه مطلب....