1. التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

    التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

    التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis) بورس به شکل یک ساک بسته بین استخوان و تاندون، لیگامان یا پوست می باشد و مانند مفصل معمولا حاوی مایع سینوویال است. وظیفه اصلی بورس، کاهش میزان سایش و تسهیل حرکت تاندون و لیگامان می باشد. شایعترین علت بورسیت...

    ادامه مطلب....