1. توانبخشی بعد از عمل جراحی ستون فقرات (Spinal Post-op Rehabilitation)

    توانبخشی بعد از عمل جراحی ستون فقرات (Spinal Post-op Rehabilitation)

    توانبخشی بعد از عمل جراحی ستون فقرات (Spinal Post-op Rehabilitation) توانبخشی بعد از عمل به اندازه خود عمل اهمیت دارد و می تواند در کاهش عوارض بعد از عمل، بهبودی علایم فرد و کیفیت زندگی او بسیار تاثیرگذار باشد. جراحی کمر هم از این قاعده مستثنی نیست و در بسیاری...

    ادامه مطلب....