1. مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica)

    مرالژیا پارستِتیکا  (Meralgia Paresthetica)

    مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica) درگیری عصب حسی خارجی ران (lateral femoral cutaneous) معروف به meralgia paresthetica معمولا باعث درد و احساس کاهش حس، گزگز و مورمور یا خارش، خواب رفتگی یا کلفتی پوست می گردد. این بیماری در بیماران CTS، بیشتر شایع است. عصب LFC، یک عصب تماما حسی است...

    ادامه مطلب....