slide layer
slide layer
slide layer
slide layer
  1. مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica)

    مرالژیا پارستِتیکا  (Meralgia Paresthetica)

    مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica) درگیری عصب حسی خارجی ران (lateral femoral cutaneous) معروف به meralgia paresthetica معمولا باعث درد و احساس کاهش حس، گزگز و مورمور یا خارش، خواب رفتگی یا کلفتی پوست می گردد. این بیماری در بیماران CTS، بیشتر شایع است. عصب LFC، یک عصب تماما حسی است...

    ادامه مطلب....