1. کمر درد مکانیکال یا غیراختصاصی (Mechanical LBP)

    کمر درد مکانیکال یا غیراختصاصی (Mechanical LBP)

    کمر درد مکانیکال یا غیراختصاصی (Mechanical or Non-specific LBP) شایعترین علت کمر درد (LBP) به خصوص در مواردی که درد کمر بیشتر از اندام تحتانی است، می باشد. حدود ۸۵% بیماران با کمر درد مزمن که تحت درمانهای متعدد قرار گرفته اند، معمولا تشخیص تخصصی و صحیحی نداشته اند و...

    ادامه مطلب....