1. سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)

    سندرم خروجی قفسه سینه (Thoracic Outlet Syndrome)
  2. بیماریهای مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular Joint Diseases)

    بیماریهای مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular Joint Diseases)

    بیماریهای مفصل آکرومیوکلاویکولار (Acromioclavicular Joint Diseases) مفصل AC، بین آکرومیون (قسمتی از استخوان کتف) و کلاویکل (ترقوه) در بالای شانه قرار دارد و توسط کپسول و سه رباط (لیگامان) احاطه شده است تا باعث پایداری بیشتر شانه و کتف (اسکاپولا) در حال حرکت و استراحت شوند. درگیری مفصل AC، می...

    ادامه مطلب....