1. بیماری کریستال کلسیم یا بیماری نقرس کاذب

    بیماری کریستال کلسیم یا بیماری نقرس کاذب

    بیماری کریستال کلسیم یا بیماری نقرس کاذب شایعترین علت بیماری مفصلی ناشی از رسوب کریستال است که موجب بروز حملات ناگهانی و التهاب همراه با درد در اطراف و یا داخل مفاصل بیمار می شود. بروز تیپیک بیماری در بین سنین ۶۰ تا ۷۰ می باشد. نامهای دیگر بیماری (قدیمی)...

    ادامه مطلب....