1. بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy)

    بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy)

    بیرون زدگی دیسک گردن و درگیری ریشه اعصاب گردنی (Cervical Radiculopathy) رادیکولوپاتی گردنی (درگیری ریشه اعصاب گردنی) معمولا با درد انتشاری به اندام فوقانیبروز می کند. نشانه های دیگر آن شامل ضعف عضلانی، کاهش حس و رفلکس ها در معاینه می باشند. شایعترین علت رادیکولوپاتی، بیرون زدگی دیسک و آرتروز...

    ادامه مطلب....