1. مدرسه کمر (۲) Back School

    مدرسه کمر  (۲) Back School

    ورزش درمانی تخصصی برای کمر درد مکانیکال تجویز تمرینات با هدف ابتدایی اصلاح دفورمیتی (بدشکلی) ستون فقرات مثل گودی یا صافی کمر، قوز پشت و اسکولیوز انجام می گردد. بعضی از این دفورمیتی ها “ساختاری” (structural) هستند و با تغییر پوزیشن اصلاح نمی گردند و برخی “وضعیتی” (postural) هستند و...

    ادامه مطلب....