1. MS در اطفال (Pediatric Multiple Sclerosis)

    MS در اطفال (Pediatric Multiple Sclerosis)

    “ام اس” در اطفال (Pediatric Multiple Sclerosis) بیماریهای آسیب زننده به میلین عصب مثل MS در سالهای اخیر در کودکان بیشتر شده است. تایید MS در اطفال با بزرگسالان کمی متفاوت است و شامل دو دوره بروز علایم با حداقل فاصله یک ماهه می باشد. MS اطفال حدودا ۱۰% کل...

    ادامه مطلب....