1. درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP)

    درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP)

    درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) عضله تراپزیوس یا ذوزنقه ای، عضله بسیار بزرگی است که از پشت سر تا کمر و در سمت خارج، تا اسکاپولا (کتف) و سرشانه گسترش یافته است و بسیار مستعد بیماری میوفیشیال می باشد. این عضله از سه قسمت فوقانی، میانی و تحتانی با...

    ادامه مطلب....