1. التهاب تاندون عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis)

  التهاب تاندون عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis)

  تاندونیت عضله دو سر بازویی (Bicipital Tendinitis) عضله “دو سر بازویی” یا “بایسپس” یکی از عضلات مهم بازوست که نقش اصلی آن خم کردن آرنج و چرخاندن مچ و ساعد به سمت خارج است. یک کار مهم دیگر این عضله کنترل مفصل و حرکات شانه می باشد. هر دو تاندون...

  ادامه مطلب....

 2. آسیب تاندونی روتاتور کاف یا گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement)

  آسیب تاندونی روتاتور کاف یا گیرافتادگی شانه (Shoulder Impingement)

  پارگی روتاتور کاف یا بیماری گیرافتادگی شانه (Rotator Cuff Tendinopathy) آسیب تاندونی روتاتور کاف عبارت است از اختلال در فضای ساب آکرومیال که منجربه فشار بر تاندون‌ سوپرااسپیناتوس می‌گردد. این بیماری معمولا در ورزشکاران و کارگرانی که عمل دورکردن (ابداکسیون) شانه را به طور مکرر و در دامنه‌ای بیشتر از ۹۰...

  ادامه مطلب....