1. سندرم درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2

    سندرم درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2

    سندرم درد میوفاسیال عضله تراپزیوس (Trapezius MP) -2 دردهای میوفاسیال یکی از بیماری های شایع عضلانی اسکلتی هستند که منجر به کاهش عملکرد و تحمیل هزینه های درمانی زیاد برای بیمار می شوند. تریگر پوینت ها ( trigger point ) نقاط تحریک پذیر واقع در باندلهای عضلانی هستند که وقتی...

    ادامه مطلب....