1. نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia)

    نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia)

    نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia) به نوعی سردرد که در آن اعصاب پس سری یا اکسی پیتال درگیرند گفته می شود و نام های دیگر آن سردرد میگرنی یا سردرد گردنی می باشد و بر اساس تعریف “انجمن بین المللی سردرد” (The International Headache Society)، سردرد حمله ای، تیز و...

    ادامه مطلب....