1. بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

    بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

    بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis) بورسیت تروکانتر از علل شایع درد لگن است و به معنی التهاب بورس روی تروکانتر بزرگ بوده و می تواند موجب احساس درد در قسمت خارجی لگن شود. آناتومی بورس ها کیسه هایی با دیواره بسیار نازک هستند. در بدن انسان این کیسه...

    ادامه مطلب....