1. درد خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Pain)

    درد خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Pain)

    سندرم خاصره ای-دنده ای (Iliocostalis Syndrome) این بیماری به علت تماس و سایش دنده پایینی بر روی لبه فوقانی استخوان لگن خاصره (ایلیاک کرست) همان طرف و بدنبال آن آسیب و تحریک بافت نرم (ماهیچه و تاندون) آن ناحیه، اتفاق می افتد. مشخصه این بیماری درد مزمن یک طرفه تشخیص...

    ادامه مطلب....