1. انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) – 2

  انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) – 2

  انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) انگشت ماشه ای (Trigger finger) یک بیماری ماسکلواسکلتال شایع ناشی از حرکات تکراری است که منجر به التهاب تاندون های فلکسوری انگشتان می شود که در اثر این التهاب بیمار از خم و باز کردن بندهای انگشت خود شکایت دارد در مقاله...

  ادامه مطلب....

 2. انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger)

  انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger)

  انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) این بیماری (نام دیگر flexor tenosynovitis)، معمولا در افراد میانسال و بخصوص در زنان (دو تا شش برابر) دیده میشود. انجام کارهای تکراری با دست، از عوامل زمینه ساز انگشت ماشه ای است. درگیری معمولا در یک انگشت اتفاق می افتد، بخصوص...

  ادامه مطلب....