1. درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

    درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

    درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica) درد سیاتیکی در اصل دردیست که از ناحیه باسن یا لگن به اندام تحتانی انتشار پیدا میکند و می تواند با بی حسی و گزگز یا خواب رفتگی همراه باشد.   علل احتمالی درد سیاتیک علل کمری: شایعترین علت درد سیاتیکی هستند و شامل...

    ادامه مطلب....