1. MS در بارداری (MS in Pregnancy)

    MS در بارداری (MS in Pregnancy)

    “ام اس” در بارداری (MS in Pregnancy) همانطور که می دانیم میزان بروز MS در جنس مونث حدود دو تا سه برابر بیشتر از مذکر است و بیماران معمولا در همین سنین باروری تشخیص داده می شوند در نتیجه MS برای خانمها از نظر شرایط قیل، حین و بعد از...

    ادامه مطلب....