1. آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy)

  آینه درمانی (Mirror Therapy) آینه یک ابزار مهم و آینه درمانی یک روش بسیار مفید در حیطه توانبخشی برای کمک به افزایش عملکرد و حرکت و همچنین کاهش درد در اندام ها است.   موارد کاربردی رایج شامل سکته مغزی [بهبود عملکرد حرکتی، بهبود آگاهی حسی، کاهش درد و اسپاستیسیتی...

  ادامه مطلب....

 2. سندرم تحلیل (Deconditioning)

  سندرم تحلیل (Deconditioning)

  سندرم تحلیل (Deconditioning) دکاندیشنینگ یا “تحلیل و تخریب” یک مشکل فیزیولوژیک یا پاتولوژیک سیستمیک بدن است که معمولا در بیماری های بسیار حاد (سریع الوقوع) و یا استراحت های درازمدت در بستر یا به نوعی بی تحرکی طولانی در بیماریهای مزمن بوجود می آید. این اختلال کارکرد می تواند با...

  ادامه مطلب....