1. گانگلیون یا توده دست و مچ دست (Hand and Wrist Ganglia)

    گانگلیون یا توده دست و مچ دست (Hand and Wrist Ganglia)

    گانگلیون یا توده دست و مچ دست (Hand and Wrist Ganglia) گانگلیون، شایعترین توده یا تومور خوش خیم دست است. منشا این توده از کپسول مفصلی، لیگامان یا تاندون مچ دست می باشد. داخل توده معمولا مایع ژله مانند دارد. نام کیست سینوویال، نام غلطی است که برای این توده...

    ادامه مطلب....