1. انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger)

    انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger)

    انگشت ماشه ای یا قفل شده (Trigger Finger) این بیماری (نام دیگر flexor tenosynovitis)، معمولا در افراد میانسال و بخصوص در زنان (دو تا شش برابر) دیده میشود. انجام کارهای تکراری با دست، از عوامل زمینه ساز انگشت ماشه ای است. درگیری معمولا در یک انگشت اتفاق می افتد، بخصوص...

    ادامه مطلب....