1. توانبخشی در “ام اس” (۴) MS Rehabilitation

    توانبخشی در “ام اس” (۴) MS Rehabilitation

    ورزش در “ام اس” (Therapeutic Exercise in MS)   “برنامه ورزشی برای بیماران MS”   قبلا به بیماران MS توصیه می شد تا از انجام ورزش به علت ایجاد گرمای بیش از حد اجتناب کنند ولی تحقیقات نشان داده اند که ورزش بر اساس برنامه صحیح، نه تنها مضر نیست...

    ادامه مطلب....