1. اسپاستیسیتی (Spasticity)

  اسپاستیسیتی (Spasticity)

  اسپاستیسیتی (Spasticity) این واژه در اصل افزایش تون غیرارادی و وابسته به سرعت (velocity-dependent) عضلات می باشد که باعث ایجاد یک مقاومت در حین انجام حرکت مفاصل می گردد. این بیماری یا نشانه، در اصل ثانویه به بیماری زمینه ای سیستم عصبی مرکزی (CNS) می باشد و معمولا در بیماریهایی...

  ادامه مطلب....

 2. نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia)

  نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia)

  نورالژی اکسی پیتال (Occipital Neuralgia) به نوعی سردرد که در آن اعصاب پس سری یا اکسی پیتال درگیرند گفته می شود و نام های دیگر آن سردرد میگرنی یا سردرد گردنی می باشد و بر اساس تعریف “انجمن بین المللی سردرد” (The International Headache Society)، سردرد حمله ای، تیز و...

  ادامه مطلب....