1. حالت های مناسب خوابیدن در بیماران بستری (Proper Positioning)

    حالت های مناسب خوابیدن در بیماران بستری (Proper Positioning)

    پوزیشن های مناسب (Proper Positioning) پوزیشن مناسب از حیث حفظ شکل صحیح بدن و جلوگیری از بروز عوارضی چون زخم بستر یا فشاری، کنترکچر یا خشکی مفصل، افتادگی پا و مشکلات تنفسی و ریوی بسیار با اهمیت است. تغییر پوزیشن (position changing) در بیمارانی که قادر به راه رفتن یا...

    ادامه مطلب....