1. بانیونِت یا پینه انگشت خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion)

    بانیونِت یا پینه انگشت خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion)

    بانیونِت یا پینه خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion) مثل بیماری بانیون یا هالوکس والگوس است ولی در انگشت پنجم (کوچک) اتفاق می افتد. یعنی با درد و تورم سر استخوان متاتارس پنجم و کجی انگشت به سمت داخل همراه است. به علت شیوع بالای این دفورمیتی (بدشکلی) در خیاط ها،...

    ادامه مطلب....