1. ورزش درمانی برای بیماری شانه

  ورزش درمانی برای بیماری شانه

  ورزش درمانی برای بیماری شانه توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. در مراحل اولیه بیماری که معمولا با درد همراه است، ورزشهای ایزومتریک عضلات روتاتور کاف (دور شانه) بسیار...

  ادامه مطلب....

 2. ورزش درمانی در بیماری پلانتار فاشئیت یا خارپاشنه

  ورزش درمانی در بیماری پلانتار فاشئیت یا خارپاشنه

  ورزش درمانی در بیماری پلانتار فاشئیت یا خارپاشنه توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد.   ورزش کششی با حوله برای درمان درد پاشنه حوله بلندی در کنار تختخواب خود...

  ادامه مطلب....

 3. ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت دوم)

  ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت دوم)

  ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت دوم) توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. ورزش ها بطور کلی به دو گروه تقویتی و کششی تقسیم می شوند، ورزشهای تقویتی در...

  ادامه مطلب....

 4. ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت اول)

  ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت اول)

  ورزش درمانی برای درد زانو (قسمت اول) توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. ورزش ها بطور کلی به دو گروه تقویتی و کششی تقسیم می شوند، البته هر یک...

  ادامه مطلب....

 5. ورزش درمانی برای کمر درد (Exercise for LBP)

  ورزش درمانی برای کمر درد (Exercise for LBP)

  ورزش درمانی برای کمر درد توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. تمریناتی که در زیر ارائه می شود؛ باعث کشش و تقویت عضلات شکم و ستون فقرات می شود.می...

  ادامه مطلب....

 6. ورزش درمانی برای درد میوفاسیال پیریفورمیس

  ورزش درمانی برای درد میوفاسیال پیریفورمیس

  ورزش درمانی برای درد میوفاسیال پیریفورمیس   توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. تمریناتی که در عکس مشخص شدند، باعث کشش و تقویت عضلات شکم، پشت و اندام تحتانی...

  ادامه مطلب....

 7. ورزش درمانی برای سندرم تونل کارپ (CTS Exercise)

  ورزش درمانی برای سندرم تونل کارپ (CTS Exercise)

  ورزش درمانی برای سندرم تونل کارپ (CTS Exercise) توجه: کلیه این تمرین ها باید با نظر پزشک معالج شما تجویز گردند و انجام سرخود تمرینات، می تواند باعث آسیب بافتی و افزایش درد شما گردد. تمریناتی که در عکس مشخص شدند، باعث کشش و تقویت عضلات دست و ساعد می...

  ادامه مطلب....

 8. ورزش در دیابت (Exercise in Diabetes)

  ورزش در دیابت (Exercise in Diabetes)

  ورزش در دیابت (Exercise in Diabetes) مشکلات مرتبط با دیابت شامل بیماری قلبی-عروقی (CVD)، نوروپاتی محیطی، بیماری عروق محیطی، نوروپاتی اعصاب خودکار (اتونوم)، بیماری کلیوی و شبکیه چشم (رتینوپاتی)  معمولا اجرا و پیشرفت برنامه ورزشی یک فرد دیابتیک را تحت تاثیر قرار می دهند. به علت وجود احتمالی عوارض ذکر...

  ادامه مطلب....