1. معرفی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

    معرفی رشته تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

     معرفی رشته طب فیزیکی و توانبخشی طب فیزیکی و توانبخشی یک رشتهٔ پزشکی تخصصی بالینی است که در اصل از ترکیب دو رشته طب فیزیکی (physical medicine) و توانبخشی (rehabilitation) تشکیل شده است و حیطه های عملکرد این رشته در سه موضوع تعریف می شود:  – حیطه تشخیصی شامل معاینه...

    ادامه مطلب....