1. لیز خوردگی مهره یا اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis)

  لیز خوردگی مهره یا اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis)

  لیز خوردگی مهره یا اسپوندیلولیستزیس (Spondylolisthesis) همان‌طور که می دانید مهره های ستون فقرات در یک امتداد قرار دارند و به گونه‌ای چیده شده‌اند که هر مهره بالایی روی مهره پایینی قرار می‌گیرد .اسپوندیلولیستزیس از دو کلمه اسپوندیلو به معنی مهره و لیستزیس یعنی لیز خوردن تشکیل شده است و...

  ادامه مطلب....

 2. درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia) درد ناحیه اطراف استخوان دنبالچه (کوکسیکس) در انتهای ستون فقرات می باشد. شایعترین علت آن ضربه مستقیم به استخوان دنبالچه یا بافت اطراف آن، به دنبال افتادن بشکل عمودی روی باسن یا زایمان طبیعی سخت می باشد. مشکل زمینه ای ممکن است شامل طیفی از...

  ادامه مطلب....

 3. بیرون زدگی دیسک و رادیکولوپاتی کمر (Lumbar radiculopathy)

  بیرون زدگی دیسک و رادیکولوپاتی کمر (Lumbar radiculopathy)

  بیرون زدگی دیسک و رادیکولوپاتی کمر (Lumbar radiculopathy) رادیکولوپاتی کمر یا همان آسیب ریشه عصب (اعصابی که از بین مهره ها به سمت اندام تحتانی کشیده شده اند و عصب دهی آنها را بر عهده دارند)، می تواند در زمینه التهاب عصب (radiculitis) در بیماریهای متابولیک مثل دیابت یا در...

  ادامه مطلب....