1. راه رفتن روی پنجه پا (Toe Walking)

  راه رفتن روی پنجه پا (Toe Walking)

  راه رفتن روی پنجه پا (Toe Walking) در این نوع راه رفتن (gait)، کف پا کامل روی زمین قرار نمی گیرد. علل مختلفی می تواند باعث این اختلال گردد. درمان اینها از نظارت و پیگیری ساده تا جراحی، بسته به سن بیمار، میزان کوتاهی تاندون و بیماری زمینه ای آن...

  ادامه مطلب....

 2. متاتارسالژیا (Metatarsalgia)

  متاتارسالژیا (Metatarsalgia)

  متاتارسالژیا (Metatarsalgia) درد جلو و کف پا که می تواند حاد یا مزمن باشد. محل درد زیر سر استخوان متاتارس یعنی تقریبا برجستگی زیر انگشتان پا (شکل بالا) می باشد. در این بیماری اعصاب بین انگشتی (plantar digital) درگیر می شوند و علت بروز آن مشکلات بیومکانیک و فشارهای غیرمعمول...

  ادامه مطلب....

 3. مورتون نوروما (Morton Neuroma)

  مورتون نوروما (Morton Neuroma)

  مورتون نوروما (Morton Neuroma) علت شایع درد جلو پا و انگشتان می باشد که معمولا به دنبال ضربات ریز، متعدد و نامحسوس و در نتیجه آن بزرگ شدگی قسمتی از اعصاب بین انگشتان (inter-metatarsal nerve) بخصوص سومین شاخه عصب (بین انگشت سوم و چهارم) اتفاق می افتد. اکثرا در خانمهای...

  ادامه مطلب....

 4. گیرافتادگی خلفی مچ پا (Os Trigonum Syndrome or Posterior Talar Impingement)

  گیرافتادگی خلفی مچ پا (Os Trigonum Syndrome or Posterior Talar Impingement)

  بیماری گیرافتادگی خلفی مچ پا (Os Trigonum or Posterior Talar Impingement) “اس تریگونوم” نام یک استخوان مادرزادی اضافی و خارج مفصلی در ناحیه پشت مفصل مچ پا (استخوات تالوس) است که معمولا چسبیده به تالوس است اما می تواند جدا شود و توسط بافت فیبرو به استخوان متصل باشد. این...

  ادامه مطلب....

 5. پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه

  پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه

  پلانتار فاشئیت (Plantar Fasciitis) یا خارپاشنه این بیماری در اثر التهاب فاشیای پلانتار یا همان لایه فیبروتیک کف پا ایجاد می شود که معمولا بدنبال آسیبهای مکرر و ظریف ناشی از استفاده زیاد و متناوب بروز می کند. هر چند که تحقیقات نشان داده ند که در ادامه بیماری، بیشتر...

  ادامه مطلب....

 6. مفصل شارکو یا Charcot Joint

  مفصل شارکو یا Charcot Joint

  مفصل شارکو (آسیب مفصل در زمینه درگیری اعصاب محیطی) یا Charcot Joint “مفصل شارکو” یا “بیماری مفصلی شارکو”، بصورت تخریب پیشرونده مفاصل بعلت نوروپاتی (آسیب اعصاب محیطی) و شاید همراه با شکستگی های پاتولوژیک و دررفتگی مفاصل بخصوص در قسمت میانی پا (mid foot) که منجر به بدشکلی (دفورمیتی) شدید...

  ادامه مطلب....

 7. راهنمای مراقبت از پای دیابتی (Diabetic Foot Care Guidelines)

  راهنمای مراقبت از پای دیابتی (Diabetic Foot Care Guidelines)

  راهنمای مراقبت از پای دیابتی (Diabetic Foot Care Guidelines) دیابت می تواند برای پای شما خطرناک باشد حتی یک زخم کوچک ممکن است باعث عوارض بسیار جدی شود. دیابت با درگیری اعصاب محیطی (نوروپاتی) باعث اختلال حس در پاها و سپس دست ها می شود (معروف به نوروپاتی دستکش و...

  ادامه مطلب....

 8. زخم پای دیابتی یا زخم نوروپاتیک (Neuropathic Ulcer or Diabetic Foot Ulcer)

  زخم پای دیابتی یا زخم نوروپاتیک (Neuropathic Ulcer or Diabetic Foot Ulcer)

  زخم پای دیابتی یا زخم نوروپاتیک (Neuropathic Ulcer or Diabetic Foot Ulcer) یکی از عوارض بسیار مهم و دردسرساز دیابت، “زخم پا” می باشد که در اثر نوروپاتی و مشکلات عروقی (میکروواسکولار و آترواسکلروز) در بیماران دیابتی بوجود می آیند و عده ای از آنها در نهایت، ممکن است منجر به...

  ادامه مطلب....

 9. نوروپاتی دیابتی (Diabetic Neuropathy)

  نوروپاتی دیابتی (Diabetic Neuropathy)

  نوروپاتی دیابتی  (Diabetic Neuropathy) نوروپاتی (بیماری اعصاب محیطی) به معنی اختلال در کارکرد اعصاب محیطی بدن است. انتقال دوطرفه پیام‏ های عصبی بین مغز یا نخاع و اندام‏های مختلف بدن از راه اعصاب محیطی صورت می‏گیرد. اعصاب، ساختمان‏های بلند و باریکی هستند که حاوی صدها تا هزاران رشته نازک بوده،...

  ادامه مطلب....

 10. کف پای صاف (Flat Foot یا Pes Planus)

  کف پای صاف (Flat Foot یا Pes Planus)

  کف پای صاف (Flat Foot یا Pes Planus) تقریبا تمام بچه ها ازهنگام تولد تا ۵ سالگی صافی کف پا دارند که به آن “صافی کف پای فیزیولوژیک” (Physiologic flat foot) می گویند. این حالت عمدتا به علت شل بودن تاندون ها و لیگامان های کف پا، ضعیف بودن عضلات...

  ادامه مطلب....