1. سندرم پای بی قرار (Restless Leg Syndrome)

  سندرم پای بی قرار (Restless Leg Syndrome)

  سندرم پای بی قرار (Restless leg syndrome) سندرم پاهای بیقرار (RLS) باعث ایجاد احساس ناخوشایند و نیاز به حرکت دادن مداوم در پاها میشود. علائم معمولاً در عصر رخ می دهد و اغلب در شب، هنگام استراحت مانند نشستن یا خوابیدن در رختخواب شدیدتر است. همچنین ممکن است در صورت...

  ادامه مطلب....

 2. پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy) پرولوتراپی (prolotherapy) از ۲ واژه “پرولو” (prolo) که مخفف پرولیفراسیون به معنی رشد، تکثیر سلولی و در ادامه افزایش خونرسانی بافت است و دیگری کلمه “تراپی” (therapy) که به معنی درمان می باشد. پرولوتراپی در اصل مداخله تزریقی موضعی سرپایی (غیر بستری) به شکلهای داخل مفصلی یا اطراف...

  ادامه مطلب....

 3. سیاهرگهای واریسی (Varicose Veins)

  سیاهرگهای واریسی (Varicose Veins)

  وریدهای واریسی (Varicose Veins) همانطور که در مبحث درد و پارستزی پاها مطرح شد یکی از دلایل درد و احساس ناخوشایند در پاها وریدهای واریسی هستند. در نتیجه تصمیم گرفتم به علت مراجعات متعدد بیماران واریسی در کلینیک که ممکن است در کنار آن مشکلات کمر، زانو و غیره هم...

  ادامه مطلب....

 4. عصب سیاتیک (Sciatic Nerve)

  عصب سیاتیک (Sciatic Nerve)

  عصب سیاتیک (Sciatic Nerve) عصب سیاتیک بزرگترین عصب در بدن انسان است و معمولا از اعصاب بین مهره ای کمری – دنباچه ای (lumbosacral) L4، L5، S1، S2 و S3 تشکیل می شود. این عصب تقریبا از ناحیه لگن و همسطح با مفصل هیپ (لگن) شروع می شود و بعد...

  ادامه مطلب....

 5. کفش (Footwear)

  کفش (Footwear)

  کفش (Footwear or Shoe) کفش در اصل یک ارتوز اندام تحتانی و مهمترین پوشش بدن به حساب می آید که سطوح پا را فرا می گیرد و مهمترین نقش آن حفاظت از پاهاست ولی در کنار آن، تحمل وزن بدن، کمک به راه رفتن بهتر و با صرف انرژی کمتر...

  ادامه مطلب....

 6. التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

  التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis)

  التهاب یا بورسیت پشت پاشنه (Posterior Heel Bursitis or Tendinitis) بورس به شکل یک ساک بسته بین استخوان و تاندون، لیگامان یا پوست می باشد و مانند مفصل معمولا حاوی مایع سینوویال است. وظیفه اصلی بورس، کاهش میزان سایش و تسهیل حرکت تاندون و لیگامان می باشد. شایعترین علت بورسیت...

  ادامه مطلب....

 7. بانیونِت یا پینه انگشت خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion)

  بانیونِت یا پینه انگشت خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion)

  بانیونِت یا پینه خیاطان (Bunionette or Tailor’s Bunion) مثل بیماری بانیون یا هالوکس والگوس است ولی در انگشت پنجم (کوچک) اتفاق می افتد. یعنی با درد و تورم سر استخوان متاتارس پنجم و کجی انگشت به سمت داخل همراه است. به علت شیوع بالای این دفورمیتی (بدشکلی) در خیاط ها،...

  ادامه مطلب....

 8. پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain)

  پیچ خوردگی مچ پا (Ankle Sprain) پیچ خوردگی مچ پا در اصل کشش یا پارگی رباط یا لیگامان های مچ پا می باشد و یک علت شایع مشکلات در ورزشکاران و کلیه افراد غیر ورزشکار به خصوص آقایان و جمعیت جوان به سبب فعالیت بیشترشان می باشد. ۸۵% آسیب ها...

  ادامه مطلب....

 9. بانیون یا هالوکس والگوس (Bunion or Hallux Valgus)

  بانیون یا هالوکس والگوس (Bunion or Hallux Valgus)

  هالوکس والگوس (Hallux Valgus)  همان “انحراف شست پا” “بانیون” به برجستگی استخوانی و ضخیم شدگی بافت اطراف مفصل گفته می شود (شبه پینه)، که همراه است با هالوکس والگوس یا در برخی رفرنسها نام دیگر آن “هالوکس والگوس” یا همان “انحراف شست پا” نیز ذکر شده است. این بیماری شایعترین...

  ادامه مطلب....

 10. پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia)

  پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia)

  پارستزی پا و ساق (Foot and Leg Paresthesia) تعریف پارستزی (Paresthesia) یک حس غیرنرمال و ناخوشایند مثل احساس سوزن سوزن شدن، خواب رفتگی، بی حسی و کرختی، گزگز و مورمور، سوزش و بعضا خارش می باشد. “پارستزی در ساق و پاها یا زیر زانوها” می تواند علل بسیار متنوعی داشته...

  ادامه مطلب....