1. درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia)

  درد دنبالچه (Coccydynia یا Coccygodynia) درد ناحیه اطراف استخوان دنبالچه (کوکسیکس) در انتهای ستون فقرات می باشد. شایعترین علت آن ضربه مستقیم به استخوان دنبالچه یا بافت اطراف آن، به دنبال افتادن بشکل عمودی روی باسن یا زایمان طبیعی سخت می باشد. مشکل زمینه ای ممکن است شامل طیفی از...

  ادامه مطلب....

 2. درد میوفاسیال پیریفورمیس و سندرم پیریفورمیس (Piriformis Syndrome)

  درد میوفاسیال پیریفورمیس و سندرم پیریفورمیس (Piriformis Syndrome)

  سندرم پیریفورمیس (Piriformis Syndrome) سندرم پیریفورمیس بیماری نادری است که به علت آنومالیهای عضلانی ممکن است بر روی اعصاب سیاتیک گلوتئال تحتانی، عصب پوستی پشت ران، عروق وریدی و شریانی مجاور فشار وارد بکند و باعث درگیری یک یا همه عناصر ذکر شده شود. عضله پیریفورمیس عضله کوچکی است که...

  ادامه مطلب....