1. درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

  درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica)

  درد سیاتیکی (Sciatic-like Pain or Sciatica) درد سیاتیکی در اصل دردیست که از ناحیه باسن یا لگن به اندام تحتانی انتشار پیدا میکند و می تواند با بی حسی و گزگز یا خواب رفتگی همراه باشد.   علل احتمالی درد سیاتیک علل کمری: شایعترین علت درد سیاتیکی هستند و شامل...

  ادامه مطلب....

 2. پوکی استخوان یا استئوپروز (Osteoporosis)

  پوکی استخوان یا استئوپروز (Osteoporosis)

  پوکی استخوان یا استئوپروز به کاهش توده استخوانی، ضعیف و سست شدن بافت استخوان گفته می‌شود. این حالت سرانجام به شکستن استخوان منتهی خواهد شد. نمای ریز استخوان مثل کندوی عسل می‌باشد که دارای تیغه‌هایی با فضاهای مشخص است. هنگامی که پوکی استخوان رخ می‌دهد فضای بین این تیغه ها...

  ادامه مطلب....

 3. پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy)

  پرولوتراپی (Prolotherapy) پرولوتراپی (prolotherapy) از ۲ واژه “پرولو” (prolo) که مخفف پرولیفراسیون به معنی رشد، تکثیر سلولی و در ادامه افزایش خونرسانی بافت است و دیگری کلمه “تراپی” (therapy) که به معنی درمان می باشد. پرولوتراپی در اصل مداخله تزریقی موضعی سرپایی (غیر بستری) به شکلهای داخل مفصلی یا اطراف...

  ادامه مطلب....

 4. عصب سیاتیک (Sciatic Nerve)

  عصب سیاتیک (Sciatic Nerve)

  عصب سیاتیک (Sciatic Nerve) عصب سیاتیک بزرگترین عصب در بدن انسان است و معمولا از اعصاب بین مهره ای کمری – دنباچه ای (lumbosacral) L4، L5، S1، S2 و S3 تشکیل می شود. این عصب تقریبا از ناحیه لگن و همسطح با مفصل هیپ (لگن) شروع می شود و بعد...

  ادامه مطلب....

 5. نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis)

  نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis)

  نکروز آواسکولر سر فمور (Femoral Head Avascular Necrosis) نکروز آواسکولر یا AVN که به آن “نکروز استخوان” نیز می گویند، در نتیجه کاهش خونرسانی (ایسکمی) به استخوان و مرگ سلولهای استخوانی و بافت احاطه کننده آن بروز می کند. این بیماری در ادامه ممکن است باعث شکستگی های متعدد و...

  ادامه مطلب....

 6. گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement)

  گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement)

  گیرافتادگی مفصل رانی-لگنی (Hip or Femoroacetabular Impingement) این بیماری در ارتباط با تماس غیرنرمال سر و گردن استخوان فمور (ران) با استابولوم استخوان لگن و دفورمیتی (بدشکلی) در استخوان های مربوطه و در نهایت مفصل هیپ ایجاد می گردد و در پوزیشن های خاص باعث درد یا تشدید آن می...

  ادامه مطلب....

 7. مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica)

  مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica)

  مرالژیا پارستِتیکا (Meralgia Paresthetica) درگیری عصب حسی خارجی ران (lateral femoral cutaneous) معروف به meralgia paresthetica معمولا باعث درد و احساس کاهش حس، گزگز و مورمور یا خارش، خواب رفتگی یا کلفتی پوست می گردد. این بیماری در بیماران CTS، بیشتر شایع است. عصب LFC، یک عصب تماما حسی است...

  ادامه مطلب....

 8. تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis)

  تنگی کانال کمری (Lumbar Canal Stenosis) تنگی کانال کمر بطور کلی به چهار گروه تقسیم می شود: تنگی کانال میانی ستون فقرات یا نخاعی تنگی کانال ریشه های عصبی (root) یا کانال کناری (lateral canal) که خود به سه قسمت داخلی، میانی و خارجی تقسیم می شود تنگی کانال فورامینال...

  ادامه مطلب....

 9. بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

  بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis)

  بورسیت یا التهاب بورس تروکانتر (Trochanteric Bursitis) بورسیت تروکانتر از علل شایع درد لگن است و به معنی التهاب بورس روی تروکانتر بزرگ بوده و می تواند موجب احساس درد در قسمت خارجی لگن شود. آناتومی بورس ها کیسه هایی با دیواره بسیار نازک هستند. در بدن انسان این کیسه...

  ادامه مطلب....

 10. درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)

  درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)

   درد میوفاسیال عضله TFL یا بورسیت کاذب تروکانتر (Pseudotrochanteric Bursitis)   عضله تنسور فاسیا لاتا (TFL)، در قسمت خارجی ران قرار دارد و از بالای مفصل ران (outer edge of the iliac crest) تا زانو ادامه دارد و عضله ای بسیار مهم در پایداری مفصل زانو و ران در حین...

  ادامه مطلب....