copyright

سندرم پیریفورمیس (Piriformis Syndrome)

سندرم پیریفورمیس (Piriformis Syndrome)

عضله پیریفورمیس عضله کوچکی است که در عمق لگن و باسن قرار گرفته و از یک طرف به استخوان ساکروم یا خاجی و از طرف دیگر به قسمت های بالایی استخوان ران میچسبد. وظیفه عضله پیریفورمیس چرخش خارجی ران و دور کردن آن از محور مرکزی بدن است. به همین علت فرد معمولا در حالت ایستاده پای خود را بطرف خارج می چرخاند تا عضله کمی شل شود و فشار از روی عصب برداشته شود.

اهمیت این عضله در درد های لگن و باسن ناشی از نزدیکی آن با عصب سیاتیک است. عصب سیاتیک از به هم پیوستن ریشه های عصبی که از استخوان ساکروم خارج میشوند درست میشود و سپس این عصب از زیر یا داخل عضله پیریفورمیس عبور میکند. عصب سیاتیک از دو عصب مجزا به نام های عصب پرونئال مشترک و عصب تیبیال درست شده است. این دو عصب در کنار یکدیگر و در یک غلاف مشترک حرکت کرده و در نزدیکی زانو از هم جدا میشوند.

این بیماری نوعی سندرم درد میوفاسیال (MPS) است که در آن به علت سفتی و کوتاهی عضله پیریفورمیس و اثر فشاری taut band، عصب سیاتیکی که از زیر یا داخل آن رد می شود، دچار گیرافتادگی و آزردگی می گردد و این آسیب، موجب احساس درد در باسن و انتشار این درد به کمر، پشت ران و حتی انگشتان (درد سیاتیکی یا sciatica) میگردد. MPS معمولا در حالت نشسته، ایستاده و راه رفتن تشدید می گردد.

این بیماری در زنان ۶ برابر مردان است. حدود ۶ درصد کسانی که برای آنها تشخیص درد سیاتیکی داده میشود سندروم پریفورمیس دارند.

تشخیص

بر اساس شرح حال و معاینه کامل و انجام مانورهای اختصاصی توسط فیزیاتریست می باشد.

فشار موضعی روی عضله باعث درد می شود. معمولا آسیب عصب در حدی نیست که نوار عصب-عضله غیرنرمال داشته باشیم ولی معمولا برای رد علل دیگر مثل رادیکولوپاتی کمری و یا آسیب عصب سیاتیک به هر دلیلی، درخواست MRI کمر و نوارعصب و عضله انجام می گردد.

درمان

بهترین درمان ترکیب درمان دارویی و غیردارویی است که کل علایم و مشکلات بیمار را پوشش دهد.

درمان غیردارویی شامل ورزش درمانی، طب سوزنی تخصصی، آب درمانی، فیزیوتراپی و ماساژدرمانی.

 

مطالب مرتبط:

بیماریهای کمر (کلیک کنید)

ورزش درمانی پیریفورمیس

ورزش درمانی بیماریهای مختلف

بیرون زدگی دیسک کمر