copyright

افتراق درد نوروپاتیک از درد غیرنوروپاتیک

افتراق درد نوروپاتیک از درد غیرنوروپاتیک

یک راه پیشنهادی مناسب برای همکاران، استفاده از پرسشنامه فارسی DN4 است که دارای بالاترین قابلیت افتراق انواع درد در بین پرسشنامه های فارسی شده می باشد و در عین حال با سیستم امتیازبندی ساده و تعداد گزینه های کم، قابلیت مناسبی در کاربرد روزمره بالینی در مطب، تحقیقات پزشکی و بررسیهای گسترده جمعیتی دارد.

این تحقیق انجام شده توسط اینجانب، آقای دکتر مدنی و دیگر همکاران، تحت عنوان

Validity and Reliability of the Persian (Farsi) Version of the DN4 (Douleur Neuropathique 4 Questions) Questionnaire for Differential Diagnosis of Neuropathic from Non-Neuropathic Pains

در سال ۲۰۱۳ در مجله Pain Practice به چاپ رسید.

پرسشنامه فارسی DN4در صورت نیاز هر یک از همکاران به این مقاله و همچنین پرسشنامه فارسی، روی فایل pdf کلیک بفرمائید: