رزرو نوبت جهت ویزیت

   نوبت دهی اینترنتی بیمارستان شریعتی:

http://nobat.tums.ac.ir/tcs/profile/6cd56cc3-99bb-11ea-b932-0050568946f0

نوبت دهی اینترنتی در کلینیک:

https://nobaan.com/app/dr_list/%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%AD

 

زمان، مکان و تلفن تماس جهت وقت دهی:

کلیه روزهای هفته: بیمارستان شریعتی. بخش توانبخشی. تلفن: 84902110-021

فقط یکشنبه: کلینیک دیابت. تلفن:45-88338740-021

 

 

10

 

  

 

 

m

 

آدرس بر روی نقشه: